Reportaże z nieistniejących miejsc – start eksperymentalnego projektu AI.Reportaże z nieistniejących miejsc.

Publikowane TUTAJ materiały nie są fotografiami, pomimo, że mogą je przypominać. Są to GRAFIKI stworzone z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Podobnie miejsca i sytuacje są fikcyjne. Wszystkie GRAFIKI zostały wyraźnie oznaczone znakiem wodnym oraz adnotacjami. Uważam, że jest to etyczne wobec widza, ale także fotografów, którzy tworzą podobne materiały przy pomocy fotografii. Projekt „Reportaże z nieistniejących miejsc” jest eksperymentem mającym na celu zbadanie możliwości nowych technologii, ale także podjęcie dyskusji na temat sposobów oznaczania materiałów AI, odróżniania prawdy od fałszu oraz przyszłości samej fotografii.

https://studio4de9.myportfolio.com/